Asp.Net Excelden Veri Okuma
2263 görüntüleme

Merhabalar,

Bu yazımızda Asp.Net C# ile excelden veri okuma işlemine değineceğim. Excel ile bir dosya oluşturuyoruz ben örnek olarak aşağıdaki gibi bir dosya hazırladım. Sayfa adını Kisiler olarak belirledim.

  Yeni bir web projesi açıyoruz. Kaydettiğimiz excel dosyasını sitemizin root klasörüne atıyoruz. Default.aspx sayfamıza bir gridview ekliyoruz. ve kod kısmımıza geçiyoruz.

string connString = string.Format(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" +
      Server.MapPath("kisiler.xlsx") +
      ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=YES;';");

    OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connString);
    conn.Open();
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("SELECT * FROM [Kisiler$]", conn);
    OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter();
    da.SelectCommand = cmd;
    DataTable dt = new DataTable();
    da.Fill(dt);
    GridView1.DataSource = dt;
    GridView1.DataBind();

Yukarıdaki kodu page loada yazıp sayfayı çalıştırdığımda aşağıdaki ekran gelmekte.

Eğer belirli sütunlar arasından veri çekeceksek sorgu cümlemisi şöyle değiştiriyoruz.

OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("SELECT * FROM [Kisiler$A:B]", conn);

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Başka bir yazıda görüşmek üzere hoşça kalın.


Bildiklerimizi paylaşıyoruz, bilmediklerimizi öğreniyoruz.
biz bunları yapıyoruz ya siz...
© 2016 Bildiklerimiz.Net Tüm hakları saklıdır.