Yazar Ol Yazar Girişi
Yazar Girişi
E-Posta Adresi
Şifre
Şifremi Unuttum
Asp.Net .Net MVC PHP & MySQL C# PhotoShop CSS jQuery AlgoritmA MsSQL Server HTML Ruby
- Kategoriler -
Türkçe
English
German
Tüm Kategoriler
Asp.Net ile Birden Fazla Resmi Boyutlandırma ve Upload İşlemi

Merhaba Arkadaşlar,

asp.net fileupload ile birden fazla resmi bir anda yüklemeyi ve yüklediğimiz resimlerin boyutlandırmasını anlatacağım.

jqueryden biraz destek alacağız öncelikle multi.js adında bir dosya oluşturalım. aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

 

/*
 ### jQuery Multiple File Upload Plugin v1.47 - 2010-03-26 ###
 * Home: http://www.fyneworks.com/jquery/multiple-file-upload/
 *  http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 ###
*/
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}(';3(X.1M)(6($){$.7.2=6(h){3(5.Q==0)8 5;3(R U[0]==\'1f\'){3(5.Q>1){l i=U;8 5.N(6(){$.7.2.14($(5),i)})};$.7.2[U[0]].14(5,$.27(U).26(1)||[]);8 5};l h=$.L({},$.7.2.D,h||{});$(\'21\').1D(\'2-S\').V(\'2-S\').1i($.7.2.15);3($.7.2.D.12){$.7.2.1s($.7.2.D.12);$.7.2.D.12=11};5.1D(\'.2-1a\').V(\'2-1a\').N(6(){X.2=(X.2||0)+1;l e=X.2;l g={e:5,E:$(5),P:$(5).P()};3(R h==\'1W\')h={m:h};l o=$.L({},$.7.2.D,h||{},($.1p?g.E.1p():($.2t?g.E.Z():11))||{},{});3(!(o.m>0)){o.m=g.E.K(\'2e\');3(!(o.m>0)){o.m=(u(g.e.1o.B(/\\b(m|2a)\\-([0-9]+)\\b/q)||[\'\']).B(/[0-9]+/q)||[\'\'])[0];3(!(o.m>0))o.m=-1;1Z o.m=u(o.m).B(/[0-9]+/q)[0]}};o.m=18 1X(o.m);o.j=o.j||g.E.K(\'j\')||\'\';3(!o.j){o.j=(g.e.1o.B(/\\b(j\\-[\\w\\|]+)\\b/q))||\'\';o.j=18 u(o.j).t(/^(j|1e)\\-/i,\'\')};$.L(g,o||{});g.A=$.L({},$.7.2.D.A,g.A);$.L(g,{n:0,J:[],2c:[],19:g.e.I||\'2\'+u(e),1k:6(z){8 g.19+(z>0?\'1U\'+u(z):\'\')},G:6(a,b){l c=g[a],k=$(b).K(\'k\');3(c){l d=c(b,k,g);3(d!=11)8 d}8 1h}});3(u(g.j).Q>1){g.j=g.j.t(/\\W+/g,\'|\').t(/^\\W|\\W$/g,\'\');g.1w=18 2h(\'\\\\.(\'+(g.j?g.j:\'\')+\')$\',\'q\')};g.M=g.19+\'25\';g.E.1j(\'<O T="2-1j" I="\'+g.M+\'"></O>\');g.1l=$(\'#\'+g.M+\'\');g.e.H=g.e.H||\'p\'+e+\'[]\';3(!g.C){g.1l.1d(\'<O T="2-C" I="\'+g.M+\'1m"></O>\');g.C=$(\'#\'+g.M+\'1m\')};g.C=$(g.C);g.10=6(c,d){g.n++;c.2=g;3(d>0)c.I=c.H=\'\';3(d>0)c.I=g.1k(d);c.H=u(g.1n.t(/\\$H/q,$(g.P).K(\'H\')).t(/\\$I/q,$(g.P).K(\'I\')).t(/\\$g/q,e).t(/\\$i/q,d));3((g.m>0)&&((g.n-1)>(g.m)))c.16=1h;g.17=g.J[d]=c;c=$(c);c.1g(\'\').K(\'k\',\'\')[0].k=\'\';c.V(\'2-1a\');c.2z(6(){$(5).1O();3(!g.G(\'1R\',5,g))8 y;l a=\'\',v=u(5.k||\'\');3(g.j&&v&&!v.B(g.1w))a=g.A.1q.t(\'$1e\',u(v.B(/\\.\\w{1,4}$/q)));1r(l f 29 g.J)3(g.J[f]&&g.J[f]!=5)3(g.J[f].k==v)a=g.A.1t.t(\'$p\',v.B(/[^\\/\\\\]+$/q));l b=$(g.P).P();b.V(\'2\');3(a!=\'\'){g.1u(a);g.n--;g.10(b[0],d);c.1v().2d(b);c.F();8 y};$(5).1x({1y:\'1N\',1z:\'-1P\'});c.1Q(b);g.1A(5,d);g.10(b[0],d+1);3(!g.G(\'1S\',5,g))8 y});$(c).Z(\'2\',g)};g.1A=6(c,d){3(!g.G(\'1T\',c,g))8 y;l r=$(\'<O T="2-1V"></O>\'),v=u(c.k||\'\'),a=$(\'<1B T="2-1C" 1C="\'+g.A.Y.t(\'$p\',v)+\'">\'+g.A.p.t(\'$p\',v.B(/[^\\/\\\\]+$/q)[0])+\'</1B>\'),b=$(\'<a T="2-F" 1Y="#\'+g.M+\'">\'+g.A.F+\'</a>\');g.C.1d(r.1d(b,\' \',a));b.1E(6(){3(!g.G(\'20\',c,g))8 y;g.n--;g.17.16=y;g.J[d]=11;$(c).F();$(5).1v().F();$(g.17).1x({1y:\'\',1z:\'\'});$(g.17).13().1g(\'\').K(\'k\',\'\')[0].k=\'\';3(!g.G(\'22\',c,g))8 y;8 y});3(!g.G(\'23\',c,g))8 y};3(!g.2)g.10(g.e,0);g.n++;g.E.Z(\'2\',g)})};$.L($.7.2,{13:6(){l a=$(5).Z(\'2\');3(a)a.C.24(\'a.2-F\').1E();8 $(5)},15:6(a){a=(R(a)==\'1f\'?a:\'\')||\'1F\';l o=[];$(\'1b:p.2\').N(6(){3($(5).1g()==\'\')o[o.Q]=5});8 $(o).N(6(){5.16=1h}).V(a)},1c:6(a){a=(R(a)==\'1f\'?a:\'\')||\'1F\';8 $(\'1b:p.\'+a).28(a).N(6(){5.16=y})},S:{},1s:6(b,c,d){l e,k;d=d||[];3(d.1G.1H().1I("1J")<0)d=[d];3(R(b)==\'6\'){$.7.2.15();k=b.14(c||X,d);1K(6(){$.7.2.1c()},1L);8 k};3(b.1G.1H().1I("1J")<0)b=[b];1r(l i=0;i<b.Q;i++){e=b[i]+\'\';3(e)(6(a){$.7.2.S[a]=$.7[a]||6(){};$.7[a]=6(){$.7.2.15();k=$.7.2.S[a].14(5,U);1K(6(){$.7.2.1c()},1L);8 k}})(e)}}});$.7.2.D={j:\'\',m:-1,1n:\'$H\',A:{F:\'x\',1q:\'2f 2g 2b a $1e p.\\2i 2j...\',p:\'$p\',Y:\'2k Y: $p\',1t:\'2l p 2m 2n 2o Y:\\n$p\'},12:[\'1i\',\'2p\',\'2q\',\'2r\',\'2s\'],1u:6(s){2u(s)}};$.7.13=6(){8 5.N(6(){2v{5.13()}2w(e){}})};$(6(){$("1b[2x=p].2y").2()})})(1M);',62,160,'||MultiFile|if||this|function|fn|return|||||||||||accept|value|var|max|||file|gi|||replace|String||||false||STRING|match|list|options||remove|trigger|name|id|slaves|attr|extend|wrapID|each|div|clone|length|typeof|intercepted|class|arguments|addClass||window|selected|data|addSlave|null|autoIntercept|reset|apply|disableEmpty|disabled|current|new|instanceKey|applied|input|reEnableEmpty|append|ext|string|val|true|submit|wrap|generateID|wrapper|_list|namePattern|className|metadata|denied|for|intercept|duplicate|error|parent|rxAccept|css|position|top|addToList|span|title|not|click|mfD|constructor|toString|indexOf|Array|setTimeout|1000|jQuery|absolute|blur|3000px|after|onFileSelect|afterFileSelect|onFileAppend|_F|label|number|Number|href|else|onFileRemove|form|afterFileRemove|afterFileAppend|find|_wrap|slice|makeArray|removeClass|in|limit|select|files|prepend|maxlength|You|cannot|RegExp|nTry|again|File|This|has|already|been|ajaxSubmit|ajaxForm|validate|valid|meta|alert|try|catch|type|multi|change'.split('|'),0,{}))

 

yukarıdaki multi.js yi sayfamıza ekleyelim.

 

<script src="multi.js" type="text/javascript"></script>

 

veri tabanı yapımız

 

 

şimdi sayfamıza yok bir fileupload ve bir buton koyuyoruz. fileupload ın class ına multi dedim bunu mutlaka ekleyin..

yüklenen resimlerin adını yazmak için ben bir label ekledim sayfanın başına 

 

 


 <asp:Label ID="lblMesaj" runat="server" Font-Bold="True" ForeColor="Maroon"></asp:Label>

  <asp:FileUpload ID="fileResimler" runat="server" class="multi"/>

 <asp:Button ID="btnResimYukle" runat="server" Text="Resim(leri) Yükle" CssClass="buton" 
    onclick="btnResimYukle_Click" />

 

projemizde olması gereken klasör yapısı aşağıdaki resimdeki gibi olmalı bunu siz kendi projenize göre düzenleyebilirsiniz.

 

 

btnResimYukle nin onclick özelliğine gelelim

 

 protected void btnResimYukle_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    HttpFileCollection files = Request.Files;
    for (int i = 0; i < files.Count; i++)
    {
      HttpPostedFile file = files[i];
      if (file.ContentLength > 0)
      {
        //resimin adı
        string fileName = Path.GetFileName(file.FileName);

        //resim uzantısı
        uzanti = Path.GetExtension(file.FileName);

        //resime atanacak yeni ad
        resimadi = DateTime.Now.Day.ToString() + DateTime.Now.Month +
          DateTime.Now.Year + DateTime.Now.Hour + DateTime.Now.Second +
          DateTime.Now.Minute + DateTime.Now.Millisecond + uzanti;


        // Orjinal resmi kaydet
        file.SaveAs(Server.MapPath("~/FotoGaleri/Temp/" + resimadi));


        //****************** Yeni boyutlara göre resim oluştur ***************/


        Bitmap resim1 = new Bitmap(Server.MapPath("~/FotoGaleri/Temp/" + resimadi));
        // 600px genişlikte yeni resim oluştur
        resim1 = this.ResimBoyutlandir(resim1, 600);
        // oluşturulan resmi kaydet
        resim1.Save(Server.MapPath("~/FotoGaleri/600/" + resimadi));


        // orjinal resim
        Bitmap resim = new Bitmap(Server.MapPath("~/FotoGaleri/Temp/" + resimadi));
        // 150px genişlikte yeni resim oluştur
        resim = this.ResimBoyutlandir(resim, 150);
        // oluşturulan resmi kaydet
        resim.Save(Server.MapPath("~/FotoGaleri/150/" + resimadi));

        // orjinal resim
       

        //****************** Veri tabanına kaydet ***************/

        // Sql server bilgileri  
       //bağlantı bilgileri ve prosedür adı bunları yazmıyorum buraya
        SqlKomutu.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
        
        SqlKomutu.Parameters.AddWithValue("@ResimYolu", resimadi);

        SqlKomutu.ExecuteNonQuery();

        SqlKomutu.Dispose();
        baglan.Close();
        baglan.Dispose();
     

        //******************************************************************//


        // yüklenen resimin adını label komponentinde gösterir
        lblMesaj.Text += "Dosya : <b>" + fileName + "</b> başarıyla yüklendi !<br />";

        /*
        // Orjinal resmi isterseniz bu kod satırıyla silebilirsiniz
        FileInfo temp = new FileInfo(Server.MapPath("~/FotoGaleri/Temp/" + resimadi));
        temp.Delete();
        */
      }
    }
   
  }

 

resim boyutlandır fonksiyonu 

 

 public Bitmap ResimBoyutlandir(Bitmap resim, int boyut)
  {
    Bitmap sresim = resim;

    using (Bitmap OrjinalResim = resim)
    {
      double yukseklik = OrjinalResim.Height;
      double genislik = OrjinalResim.Width;
      double oran = 0;

      if (genislik >= boyut || genislik <= boyut)
      {
        oran = genislik / yukseklik;
        genislik = boyut;
        yukseklik = genislik / oran;

        Size ydeger = new Size(Convert.ToInt32(genislik), Convert.ToInt32(yukseklik));

        Bitmap yresim = new Bitmap(OrjinalResim, ydeger);

        sresim = yresim;
      }
    }

    return sresim;
  }

 

tek seferde birden fazla resim yükleyerek hem küçük hem büyük versiyonlarını sayfamıza eklemiş olduk

 

Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle.

Veysel APARI

Sosyal Hesabında Paylaş

3713 görüntüleme

Yorumlar
Adınız Soyadınız
Mail Adresiniz
Doğrulama Kodu

Bildiklerimiz.Net Bildiklerimizi paylaşıyoruz, bilmediklerimizi öğreniyoruz. biz bunları yapıyoruz ya siz...

© 2022 Bildiklerimiz Tüm hakları saklıdır.
bir Bildiklerimiz.Net projesidir.